Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
sound
/saund/
Jump to user comments
tính từ
 • khoẻ mạnh, tráng kiện, lành mạnh
  • a sound body
   một thân thể tráng kiện
  • a sound mind
   một trí óc lành mạnh
 • lành lặn, không hỏng, không giập thối
  • sound fruit
   quả lành lặn (không bị giập thối)
 • đúng đắn, có cơ sở, vững; lôgic, hợp lý
  • a sound doctrine
   một học thuyết đứng đắn
  • sound argument
   một lý lẽ có cơ sở
  • sound views
   quan điểm hợp lý
 • yên giấc, ngon
  • a sound sleep
   giấc ngủ ngon
 • đến nơi đến chốn, ra trò (trận đòn)
  • a sound flogging
   một trận đòn ra trò
 • vững chãi; có thể trả nợ được
  • a sound financial situation
   một hãng buôn vững chãi
phó từ
 • ngon lành (ngủ)
danh từ
 • âm, âm thanh, tiếng, tiếng động
  • vowel sound
   âm nguyên âm
 • giọng
  • statement has a cheerful sound in it
   lời phát biểu có giọng vui vẻ
 • ấn tượng (do âm thanh... gây ra)
nội động từ
 • kêu, vang tiếng, kêu vang
  • the trumpets sound
   tiếng kèn kêu vang
 • nghe như, nghe có vẻ
  • it sounds as if a tap were running
   nghe như có cái vòi nước đang chảy
  • it sounds very hollow
   nghe có vẻ trống rỗng quá
  • it sounds all right
   nghe có vẻ được lắm
ngoại động từ
 • làm cho kêu, thổi, đánh
  • to sound a trumpet
   thổi kèn
  • to sound a horn
   thổi tù và
 • gõ để kiểm tra (bánh xe lửa)
 • (y học) gõ để nghe bệnh
 • đọc
  • the "b" in "comb" is not sounded
   chữ " b" trong từ " comb" không đọc
 • báo, báo hiệu
  • to sound a retreat
   thổi hiệu lệnh rút lui
  • to sound someone's praises far and wide
   ca ngợi ai khắp nơi xa gần
danh từ
 • (y học) cái thông
ngoại động từ
 • dò (đáy sông, đáy biển...)
 • (y học) dò bằng ống thông
 • thăm dò (quyển khí...)
 • (nghĩa bóng) thăm dò (tư tưởng, tình cảm...)
nội động từ
 • lặn xuống đáy (cá voi...)
danh từ
 • eo biển
 • bong bóng cá
Related search result for "sound"
Comments and discussion on the word "sound"