Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
quiet
/'kwaiət/
Jump to user comments
tính từ
 • lặng, yên lặng, yên tĩnh
 • trầm lặng
 • nhã (màu sắc)
  • quiet colours
   màu nhã
 • thái bình, yên ổn, thanh bình; thanh thản
  • quiet times
   thời đại thái bình
  • quiet conscience
   lương tâm thanh thản
 • thầm kín, kín đáo
  • to harbour quiet resentment
   nuôi một mối oán hận thầm kín
  • to keep something quiet
   giữ kín một điều gì
 • đơn giản, không hình thức
  • a quiet dinner-party
   bữa cơm thết đơn giản thân mật
  • a quiet weeding
   lễ cưới đơn giản không hình thức
danh từ
 • sự yên lặng, sự yên tĩnh, sự êm ả
  • in the quiet of night
   trong đêm khuya thanh vắng
  • a few hours of quiet
   một vài giờ phút êm ả
 • sự yên ổn, sự thanh bình, sự thanh thản
  • to live in quiet
   sống trong cảnh thanh bình
ngoại động từ
 • làm êm, làm dịu, làm nín, vỗ về
  • to quiet a fretful child
   dỗ một em bé đang quấy
nội động từ
 • (+ down) trở lại yên tĩnh, lắng xuống
  • the city quieted down
   thành phố trở lại yên tĩnh
Related search result for "quiet"
Comments and discussion on the word "quiet"