Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
carry
/'kæri/
Jump to user comments
danh từ
 • (quân sự) tư thế cầm gươm chào; sự bồng vũ khí
 • tầm súng; tầm bắn xa
 • sự khiêng thuyền xuống (từ sông này sang sông khác); nơi kéo thuyền lên khỏi mặt nước (để chuyển đi nơi khác)
động từ
 • mang, vác, khuân, chở; ẵm
  • railways and ships carry goods
   xe lửa và tàu chở hàng
  • to carry a baby in one's arms
   ẵm em bé trong tay
 • đem theo, đeo, mang theo; tích trữ (hàng hoá để bán); nhớ được
  • to carry money with one
   đem theo tiền
  • can you carry all these figures in your head?
   anh có thể nhớ được tất cả những con số này không?
 • mang lại, kèm theo, chứa đựng
  • the loan carries 3 per cent interest
   tiền cho vay ấy mang lại 3 phần trăm lãi
  • power carriers responsibility with it
   quyền lực kèm theo trách nhiệm
 • dẫn, đưa, truyền
  • the oil is carried across the desert in pipelines
   dầu được dẫn qua sa mạc bằng đường ống
  • to carry conviction
   truyền (cho ai) sự tin tưởng (của mình); có sức thuyết phục
 • chống, chống đỡ
  • these pillars carry the weight of the roof
   những cột này chống đỡ sức nặng của mái nhà
 • có tầm, đạt tới, tầm xa; tới, đi xa (tới), vọng xa
  • these guns carry for enough
   súng này bắn khá xa
  • the sound of the guns carries many miles
   tiếng súng vọng xa nhiều dặm
 • đăng (tin, bài) (tờ báo)
  • todays' paper carries the news that...
   báo hôm nay đăng tin rằng...
 • (toán học) mang, sang, nhớ
 • làm dài ra, kéo cao lên, tiếp nối
  • to carry a fence round a field
   kéo dài bức rào quanh cánh đồng
 • thắng, lấy được, chiếm được, đoạt được; thuyết phục được; vượt qua; được thông qua, được chấp nhận; giành được thắng lợi cho ta
  • to carry the enemy's position's
   chiếm được vị trí địch
  • to carry everything before one
   vượt qua mọi trở lực thành công
  • to carry one's audience with one
   thuyết phục được thính giả của mình
  • he carried his point
   điều anh ta đưa ra được chấp nhận
  • the resolution was carried
   nghị quyết được thông qua
 • có dáng dấp, đi theo kiểu; giữ theo kiểu
  • the carries himself like a soldier
   anh ấy đi dáng như một quân nhân
  • to carry sword
   cầm gươm chào
 • có thái độ, xử sự, cư xử, ăn ở
  • he carries himself insolently
   hắn có thái độ láo xược
IDIOMS
 • to carry away
  • đem đi, mang đi, thổi bạt đi
 • to be carried away
  • bị lôi cuốn đi, bị làm cho say mê
   • to be carried away by one's enthusiasm
    bị nhiệt tình lôi cuốn đi
 • to carry forward
  • đưa ra phía trước
  • (toán học); (kế toán) mang sang
 • to cary off
  • đem đi, bắt đi, đưa đi khỏi chốn trần ai
  • chiếm đoạt
   • to carry off all the prices
    đoạt được tất cả các giải
  • làm cho chấp nhận được, làm cho thông qua được
 • to carry on
  • xúc tiến, tiếp tục
   • to carry on with one's work
    tiếp tục công việc của mình
  • điều khiển, trông nom
  • (thông tục) có thái độ kỳ quặc; có thái độ nóng nảy
   • don't carry on so
    đừng nóng nảy thế, hãy bình tĩnh
  • tán tỉnh
   • to carry on with somebody
    tán tỉnh ai; dan díu bí mật với ai
 • to carry out
  • tiến hành, thực hiện
 • to carry over
  • mang sang bên kia; (kế toán) mang sang
 • to carry through
  • hoàn thành
  • làm thoát khỏi, làm vượt qua được (khó khăn)
   • his courage will carry him throught
    lòng can đảm của anh ta giúp anh ta vượt qua tất cả
 • to carry all before one
  • thành công, thắng được mọi sự chống đối trở ngại
 • to carry coals to Newcastle
  • (tục ngữ) chở củi về rừng
 • to carry the day
  • thắng lợi thành công
 • to carry into practice (execution)
  • thực hành, thực hiện
 • to carry it
  • thắng lợi, thành công
 • to carry it off well
  • giữ được thái độ đường hoàng; không hề nao núng
 • to fetch and carry
  • (xem) fetch
Related search result for "carry"
Comments and discussion on the word "carry"