Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
calm
/kɑ:m/
Jump to user comments
tính từ
 • êm đềm, lặng gió (thời tiết); lặng, không nổi sóng (biển)
 • bình tĩnh, điềm tĩnh
  • keep calm
   hãy bình tĩnh
 • (thông tục) trơ tráo, vô liêm sỉ, không biết xấu hổ
  • it is pretty calm of him
   thằng cha khá trơ tráo
danh từ
 • sự yên lặng, sự êm ả
 • sự bình tĩnh, sự điềm tĩnh, sự thanh thản (tâm hồn)
 • thời kỳ yên ổn (xã hội, chính trị)
động từ
 • làm dịu đi, làm êm đi; làm bớt (đau)
 • trầm tĩnh lại
  • calm yourself!
   hãy trấn tĩnh lại!
 • dịu đi, êm đi, nguôi đi; lặng (biển)
  • the sea calmed down
   biển lặng dần
Related search result for "calm"
Comments and discussion on the word "calm"