Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
master
/'mɑ:stə/
Jump to user comments
danh từ
 • chủ, chủ nhân
  • masters and men
   chủ và thợ
  • master of the house
   chủ gia đình
 • (hàng hải) thuyền trưởng (thuyền buôn)
 • thầy, thầy giáo
  • a mathematies master
   thầy giáo dạy toán
 • (the master) Chúa Giê-xu
 • cậu (tiếng xưng hô lễ phép với một người con trai)
IDIOMS
 • Master Chales Smith
  • cậu Sac-lơ-Xmít
  • cử nhân
 • Master of Arts
  • cử nhân văn chương
  • người tài giỏi, người học rộng tài cao, bậc thầy, người thành thạo, người tinh thông
   • master of feace
    kiện tướng đánh kiếm; người tranh luận giỏi
   • to make oneself a master of many foreign languages
    trở thành tinh thông rất nhiều ngoại ngữ
  • người làm chủ, người kiềm chế
   • to be the master of one's fate
    tự mình làm chủ được số mện của mình
  • thợ cả
  • đấu trường, chủ, người đứng đầu, người chỉ huy
 • Master of Ceremonies
  • quan chủ tế
  • nghệ sĩ bậc thầy
  • hiệu trưởng (một số trường đại học)
 • like master like man
  • (xem) like
tính từ
 • làm chủ, đứng đầu
 • bậc thầy, tài giỏi, thành thạo, tinh thông
 • làm thợ cả (không làm công cho ai)
 • (kỹ thuật), (chính trị), điều khiển (bộ phận máy)
ngoại động từ
 • làm chủ, cai quản, điều khiển, chỉ huy
 • kiềm chế, trấn áp, không chế
  • to master one's temper
   kiềm chế được sự giận dữ, giữ được bình tĩnh
 • (nghĩa bóng) khắc phục, vượt qua
  • to master one's difficulties
   khắc phục được mọi sự khó khăn
 • trở thành tinh thông, sử dụng thành thạo, nắm vững, quán triệt
  • to master the English language
   nắm vững tiếng Anh
Related search result for "master"
Comments and discussion on the word "master"