Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
pot
/pɔt/
Jump to user comments
danh từ
 • ấm, bình, lọ, chậu, hũ, vại, ca (uống nước); ấm (đầy), bình (đầy), lọ (đầy), chậu (đầy), hũ (đầy), ca (đầy)
  • a pot of tea
   một ấm trà
  • a pot of porter
   một ca bia đen
 • nồi
 • bô (để đi đái đêm)
 • chậu hoa
 • bình bạc, bình vàng (làm giải thưởng thể thao, điền kinh); (từ lóng) giải
 • cái chụp ống khói ((cũng) chimney pot); (từ lóng) mũ chóp cao
 • giỏ bắt tôm hùm ((cũng) lobster pot)
 • giấy khổ 39 x 31, 3 cm
 • số tiền lớn
  • to make a pot; to make a pot of money
   làm được món bở, vớ được món tiền lớn
 • (từ lóng) số tiền lớn đánh cá (cá ngựa); ngựa đua hy vọng thắng
  • to put the pot on Epinard
   dốc tiền đánh cá vào con E-pi-na
IDIOMS
 • a big pot
  • quan to
 • to go to pot
  • hỏng bét cả; tiêu ma cả
 • to keep the pot boiling (on the boil)
  • làm cho trong nhà lúc nào cũng có gạo ăn, giữ cho bếp núc lúc nào cũng đỏ lửa ((nghĩa bóng))
  • tiếp tục làm gì một cách khẩn trương
 • to make the pot boil
  • làm ăn sinh sống kiếm cơm
 • the pot calls the kettle black
  • lươn ngắn lại chê chạch dài, thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm
 • watched pot never boils
  • (tục ngữ) cứ mong lại càng lâu đến, để ý lại càng sốt ruột
ngoại động từ, (thường) động tính từ quá khứ
 • bỏ (cá, thịt, muối...) vào hũ (vại...) (để để dành...)
  • potted meat
   thịt ướp bỏ hũ
 • trồng (cây) vào chậu
 • (thể dục,thể thao) chọc (hòn bi-a) vào túi lưới
 • bỏ (thú săn...) vào túi
 • nắm giữ, chiếm lấy, vớ, "bỏ túi"
  • he's potted the whole lot
   hắn vớ hết, hắn chiếm hết
 • rút ngắn, thâu tóm
 • bắn chết (thú săn, chim...) bằng một phát bắn gần
nội động từ
 • (+ at) bắn, bắn gần
Related search result for "pot"
Comments and discussion on the word "pot"