Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
crush
/krʌʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự ép, sự vắt; sự nghiến, sự đè nát
 • đám đông, chen chúc, đám đông xô đẩy chen lấn nhau
 • buổi hội họp đông đúc
 • đòn trí mạng; (quân sự) sự tiêu diệt
 • sự vò nhàu, sự vò nát
 • nước vắt (cam, chanh...)
 • (từ lóng) sự phải lòng, sự mê
  • to have a crush on someone
   phải lòng ai, mê ai
 • đường rào chỉ đủ một con vật đi (Uc)
ngoại động từ
 • ép, vắt (hoa quả); nghiến, đè nát, đè bẹp
  • to crush grapes
   ép nho
 • nhồi nhét, ấn, xô đẩy
  • to crush people into a hall
   nhồi nhét người vào phòng
 • (nghĩa bóng) tiêu diệt, diệt; dẹp tan, làm tiêu tan
  • to crush one's enemy
   tiêu diệt kẻ thù
  • hope is crush ed
   hy vọng bị tiêu tan
 • vò nhàu, làm nhàu nát (quần áo, tờ giấy...)
 • uống cạn
  • to crush a drink of wine
   uống cạn cố rượu
nội động từ
 • chen, chen chúc
 • nhàu nát
IDIOMS
 • to crush down
  • tán vụn
 • to crush out
  • ép, vắt ra
  • dẹp tan, bóp chết (một cuộc nổi dậy...)
 • to crush up
  • nghiền nát
Related search result for "crush"
Comments and discussion on the word "crush"