Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
spit
/spit/
Jump to user comments
danh từ
 • cái xiên (nướng thịt trong lò quay)
 • mũi đất (nhô ra biển)
 • bờ ngầm
ngoại động từ
 • xiên (thịt để nướng trong lò quay)
 • đâm xuyên (nhô ra biển)
 • bờ ngầm
ngoại động từ
 • xiên (thịt để nướng trong lò quay)
 • đâm xuyên (bằng gươm)
danh từ
 • sự khạc, sự nhổ
 • sự phun phì phì (mèo)
 • nước bọt, nước dãi
 • cơn mưa lún phún, cơm mưa ngắn, trận mưa tuyết ngắn
 • trứng (sâu bọ)
 • (thông tục) vật giống như hệt, người giống như hệt
  • he is the very spit of his father
   anh ta giống bố như hệt
  • the spit and image of somebody
   (thông tục) người giống hệt ai
nội động từ spat
 • khạc, nhổ nước bọt
  • to spit in someone's face
   nhổ vào mặt ai, khinh bỉ ai
 • phun phì phì (mèo)
 • làu bàu
 • mưa lún phún
 • bắn, toé (lửa); toé mực (bút)
ngoại động từ
 • khạc, nhổ (nước bọt)
 • thốt ra, phun ra, nói to
  • to spit an oath
   thốt ra một lời nguyền rủa
IDIOMS
 • to spit at
  • phỉ nhổ (ai); coi (ai) như rác
 • to spit out
  • khạc ra
  • phun ra, nói hở ra (điều bí mật)
 • spit it out!
  • muốn nói gì thì nói nhanh lên!
 • to spit upon
  • (như) to spit at
danh từ
 • mai (bề sâu xắn xuống đất bằng chiều dài của lưỡi mai)
  • to gig it two spits deep
   đào sâu hai mai
Related search result for "spit"
Comments and discussion on the word "spit"