Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
contract
/'kɔntrækt/
Jump to user comments
danh từ
 • hợp đồng, giao kèo, khế ước, giấy ký kết
  • marriage contract
   giấy giá thú
  • to bind oneself by contract
   cam kết bằng hợp đồng
  • a contract for a supply of coal
   hợp đồng cung cấp than
 • sự ký hợp đồng, sự ký giao kèo, việc bỏ thầu, việc đấu giá
  • to make (enter into) a contract with
   ký hợp đồng với
  • to put up to contract
   cho bỏ thầu, cho đấu giá
  • the contract for a bridge
   việc bỏ thầu xây một cái cầu
  • to put work out to contract
   cho thầu một công việc
  • to place (give out) the contract for an undertaking
   ký hợp đồng để cho ai thầu một công việc
  • to get (win, secure) a contract for something
   thầu được một công việc gì
ngoại động từ
 • đính ước, giao ước, kết giao
  • to contract a friendship
   kết bạn
 • nhiễm, mắc, tiêm nhiễm
  • to contract bad habits
   nhiễm thói xấu
  • to contract debts
   mắc nợ
  • to contract a serious illeness
   mắc bệnh nặng
 • ký giao kèo, thầu (làm việc gì)
  • to contract to build a bridge
   thầu xây dựng một cái cầu
nội động từ
 • ký giao kèo, ky hợp đồng, thầu
  • to contract for a supply of something
   thầu cung cấp cái gì
IDIOMS
 • to contract oneself out of
  • thoả thuận trước mà tránh, thoả thuận trước mà miễn (việc gì)
động từ
 • thu nhỏ lại, co lại, rút lại, chụm lại, teo lại
  • to contract a muscle
   làm co bắp cơ
  • to contract the heart
   làm co bóp trái tim
 • (nghĩa bóng) làm đau lòng
  • his intellect seems to contract
   (nghĩa bóng) trí thông minh của anh ấy dường như là co hẹp lại (cùn gỉ đi)
 • (ngôn ngữ học) rút gọn
  • contract ed word
   từ rút gọn (ví dụ can't thay cho cannot)
Related search result for "contract"
Comments and discussion on the word "contract"