Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
load
/loud/
Jump to user comments
danh từ
 • vậy nặng, gánh nặng
  • to carry a heavy load
   mang một gánh nặng
 • vật gánh, vật chở, vật đội (trên lưng súc vật, trên xe, tàu...)
 • trách nhiệm nặng nề; điều lo lắng, nỗi buồn phiền
 • (kỹ thuật) sự tải; tải; trọng tải (của một con tàu...)
  • periodic load
   tải tuần hoàn
 • thuốc nạp, đạn nạp (vào súng)
 • (thông tục) nhiều, hàng đống
  • loads of money
   hàng đống tiền, hàng bồ bạc
IDIOMS
 • to gets a load of
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nghe
  • nhìn, trông
 • to have a load on
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) say rượu
ngoại động từ
 • chất, chở
  • to load a cart
   chất lên xe
 • nhét, nhồi, tống vào, nạp đạn) súng); lắp phim (máy ảnh)
  • to load a gun
   nạp đạn vào súng
  • I am loaded
   súng tôi có nạp đạn
  • to load a camera
   lắp phim vào máy ánh
  • to load one's stomach with food
   ăn nhồi ăn nhét, ăn no căng
 • chồng chất; bắt phải chịu, bắt phải gánh vác, bắt phải đảm nhận...
  • to load somebody with word
   đổ dồn (chồng chất) công việc lên đầu ai
  • to load a man with insults
   chửi bới ai thậm tệ
  • to load someone with gifts
   cho, ai hàng đống quà
  • to load someone with compliments
   khen ngợi ai hết lời
 • đổ chì vào, làm cho nặng thêm
  • to load the dice
   đổ chì vào con súc sắc; (nghĩa bóng) gian lận
nội động từ
 • bốc hàng, bốc vác, khuân vác
 • nạp đạn
Related search result for "load"
Comments and discussion on the word "load"