Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pick
/pik/
Jump to user comments
danh từ
 • sự chọn lọc, sự chọn lựa
 • người được chọn, cái được chọn
 • phần chọn lọc, phần tinh hoa, phần tốt nhất
  • the pick of the army
   phần tinh nhuệ trong quân đội
danh từ
 • cuốc chim
 • dụng cụ nhọn (để đâm, xoi, xỉa, đục, giùi)
ngoại động từ
 • cuốc (đất...); đào, khoét (lỗ...)
 • xỉa (răng...)
 • hái (hoa, quả)
 • mổ, nhặt (thóc...)
 • lóc thịt, gỡ thịt (một khúc xương)
 • nhổ (lông gà, vịt...)
 • ăn nhỏ nhẻ, ăn một tí; (thông tục) ăn
 • mở, cạy (khoá), móc (túi), ngoáy (mũi)
  • to pick someone's pocket
   móc túi của ai, ăn cắp của ai
  • to pick a lock
   mở khoá bằng móc
 • xé tơi ra, xé đôi, bẻ đôi, bẻ rời ra, tước ra
  • to pick oakum
   tước dây thừng lấy xơ gai
  • to pick something to pieces
   xé tơi cái gì ra
 • búng (đàn ghita...)
 • chọn, chon lựa kỹ càng
  • to pick one's words
   nói năng cẩn thận, chọn từng lời
  • to pick one's way (steps)
   đi rón rén từng bước, đi thận trọng từng bước
 • gây, kiếm (chuyện...)
  • to pick a quarred with somebody
   gây chuyện cãi nhau với ai
nội động từ
 • mổ (gà, vịt...); ăn nhỏ nhẻ, ăn tí một (người); (thông tục) ăn
 • móc túi, ăn cắp
  • to pick and steal
   ăn cắp vặt
 • chọn lựa kỹ lưỡng
  • to pick and choose
   kén cá chọn canh
IDIOMS
 • to pick at
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) la rầy, rầy rà (ai)
  • chế nhạo, chế giễu (ai)
 • to pick off
  • tước đi, vặt đi, nhổ đi
  • lần lượt bắn gục (từng người...)
 • to pick on
 • mỹ, nh to pick at
 • to pick out
  • nhổ ra
  • chọn cử, chọn ra, phân biệt ra
  • làm nổi bật ra
   • to pick out a ground-colour with another
    làm nổi bật màu nền bằng một màu khác
  • hiểu ra (ý nghĩa một đoạn văn)
  • gõ pianô (một khúc nhạc)
 • to pick up
  • cuốc, vỡ (đất)
  • nhặt lên; nhặt được, vớ được, kiếm được
   • to pick up a stone
    nhặt một hòn đá
   • to pick up information
    vớ được tin, nhặt được tin
   • to pick up livelihood
    kiếm sống lần hồi
   • to pick up profit
    vớ được món lãi
   • to pick up passengers
    nhặt khách, lấy khách (xe buýt...)
  • tình cờ làm quen (ai); làm quen với (ai)
  • vớt (những người bị đắm tàu...); nhổ (neo...)
  • lấy lại (tinh thần, sức khoẻ...); hồi phục sức khoẻ, bình phục, tìm lại được (con đường bị lạc)
  • rọi thấy (máy bay...) (đèn pha)
   • to pick up an airplane
    rọi thấy một máy bay
  • bắt được (một tin,) (đài thu)
  • tăng tốc độ (động cơ)
  • (thể dục,thể thao) chọn bên
 • to pick oneself up
  • đứng dây, ngồi dậy (sau khi ngã)
 • to have a bone to pick with somebody
  • (xem) bone
 • to pick somebody's brains
  • (xem) brain
 • to pick holes in
  • (xem) hole
 • to pick somebody to pieces
  • (nghĩa bóng) đả kích ai, chỉ trích ai kịch kiệt
Related search result for "pick"
Comments and discussion on the word "pick"