Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
pile
/pail/
Jump to user comments
danh từ
 • cọc, cừ
 • cột nhà sàn
ngoại động từ
 • đóng cọc, đóng cừ (trên một miếng đất...)
danh từ
 • chồng, đống
  • a pile of books
   một chồng sách
  • a pile of sand
   một đống cát
 • giàn thiêu xác
 • (thông tục) của cải chất đống, tài sản
  • to make a pile; to make one's pile
   hốt của, phất, làm giàu
 • toà nhà đồ sộ, nhà khối đồ sộ
 • (điện học) pin
 • (vật lý) lò phản ứng
  • atomic pile
   lò phản ứng nguyên tử
  • nuclear pile
   lò phản ứng hạt nhân
ngoại động từ
 • (+ up, on) chất đống, chồng chất, xếp thành chồng, tích luỹ (của cải...)
 • (quân sự) dựng (súng) chụm lại với nhau
  • to pile arms
   dựng súng chụm lại với nhau
 • (+ with) chất đầy, chất chứa, để đầy
  • to pile a table with dishes
   để đầy đĩa trên bàn
 • (hàng hải) va (tàu) vào đá ngần; làm cho (tàu) mắc cạn
IDIOMS
 • to pile it on
  • cường điệu, làm quá đáng
 • to pile up (on the ageney)
  • (thông tục) làm cho có vẻ đau đớn bi đát hơn
danh từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) mặt trái đồng tiền; mặt sấp đồng tiền
  • cross or pile
   ngửa hay sấp
danh từ
 • lông măng, lông mịn; len cừu
 • tuyết (nhung, thảm, hàng len dệt)
danh từ
 • (y học) dom
 • (số nhiều) bệnh trĩ
Related search result for "pile"
Comments and discussion on the word "pile"