Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rough
/rʌf/
Jump to user comments
tính từ
 • ráp, nhám, xù xì, gồ ghề, bờm xờm, lởm chởm
  • rough paper
   giấy ráp
  • rough skin
   da xù xì
  • rough road
   con đường gồ ghề
  • rough hair
   tóc bờm xờm
 • dữ dội, mạnh, hung dữ, bảo tố, động (biển); xấu (thời tiết)
  • rough sea
   biển động
  • rough wind
   gió dữ dội
  • rough day
   ngày bão tố
  • rough weather
   thời tiết xấu
 • thô, chưa gọt giũa, chưa trau chuốt
  • rough rice
   thóc chưa xay
  • rough timber
   gỗ mới đốn
  • in a rough state
   ở trạng thái thô
 • thô lỗ, sống sượng, lỗ mãng, thô bạo, cộc cằn
  • rough manners
   cử chỉ thô lỗ
  • rough words
   lời lẽ thô lỗ cộc cằn
  • rough usage
   cách đối xử thô bạo, sự nhược đãi
 • gian khổ, gay go, nhọc nhằn, nặng nề
  • rough labour
   công việc lao động nặng nhọc
 • nháp, phác, phỏng, gần đúng
  • a rough copy
   bản nháp
  • a rough sketch
   bản vẽ phác
  • a rough translations
   bản dịch phỏng
  • at a rough estimate
   tính phỏng
 • ầm ĩ, hỗn độn, chói tai (âm thanh, giọng nói...)
IDIOMS
 • to give somebody a lick with the rough side of one's tongue
  • nói gay gắt với ai
 • to have a rough time
  • bị ngược đâi, bị đối xử thô bạo
  • gặp lúc khó khăn gian khổ
 • to take somebody over a rough road
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chửi mắng, xỉ vả ai
  • đẩy ai vào một tình trạng khó khăn
phó từ
 • dữ, thô bạo, lỗ mãng
  • to play rough
   chơi dữ (bóng đá)
  • to tread someone rough
   đối xử thô bạo với ai
danh từ
 • miền đất gồ ghề
 • đinh chìa (đóng vào móng ngựa cho khỏi trượt)
 • trạng thái nguyên, trạng thái thô, trạng thái chưa gọt giũa
  • diamond in the rough
   kim cương chưa mài giũa
 • thằng du côn
 • quâng đời gian truân; cảnh gian truân, hoàn cảnh khó khăn
 • cái chung, cái đại thể, cái đại khái
  • it is true in the rough
   nhìn đại thể thì cái đó cũng đúng
 • (thể dục,thể thao) sân bâi gồ ghề (sân đánh gôn)
IDIOMS
 • to take the rough with the smooth
  • kiên nhẫn chịu đựng được gian khổ
ngoại động từ
 • làm dựng ngược, vuốt ngược (lông, tóc...)
 • đóng đinh chìa vào (móng ngựa) cho khỏi trượt
 • phác thảo, vẽ phác
  • to rough in (out) a plan
   phác thảo một kế hoạch
 • dạy (ngựa)
 • đẽo sơ qua (vật gì)
 • lên dây sơ qua (đàn pianô)
IDIOMS
 • to rough it
  • sống cho qua ngày đoạn tháng, thiếu thốn đủ mọi thứ
 • to rough someone up the wrong way
  • chọc tức ai, làm ai phát cáu
Related search result for "rough"
Comments and discussion on the word "rough"