Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
break
/breik/
Jump to user comments
danh từ ((cũng) brake)
 • xe vực ngựa (tập cho ngựa kéo xe)
 • xe ngựa không mui
danh từ
 • sự gãy, sự kéo, sự đứt, sự ngắt
 • chỗ vỡ, chỗ nứt, chỗ rạn
 • sự nghỉ, sự dừng lại, sự gián đoạn
  • without a break
   không ngừng
 • (ngôn ngữ nhà trường) giờ nghỉ, giờ ra chơi, giờ giải lao
 • sự cắt đứt (quan hệ), sự tuyệt giao
  • to make a break with somebody
   cắt đứt quan hệ với ai
 • sự lỡ lời; sự lầm lỗi
 • sự vỡ nợ, sự bị phá sản
 • sự thay đổi (thòi tiết)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự thụt giá thình lình
 • (thông tục) dịp may, cơ hội
  • to get the breaks
   gặp cơ hội thuận lợi, gặp may
 • (âm nhạc) sự đổi giọng; sự chuyển âm vực
 • mục xen (vào chương trình đang phát) (rađiô, truyền hình)
IDIOMS
 • break in the clouds
  • tia hy vọng
 • break of day
  • bình minh, rạng đông
(bất qui tắc) ngoại động từ broke; broken, (từ cổ,nghĩa cổ) broke
 • làm gãy, bẻ gãy, làm đứt, làm vỡ, đập vỡ
  • to break one's arm
   bị gãy tay
  • to break a cup
   đập vỡ cái tách
  • to break clods
   đập nhỏ những cục đất
  • to break ground
   vỡ đất; bắt đầu một công việc, khởi công; bắt đầu bao vây
 • cắt, ngắt, làm gián đoạn, ngừng phá
  • to break a journey
   ngừng cuộc hành trình
  • to the silence
   phá tan sự yên lặng
  • to break the spell
   giải mê, giải bùa
  • to break a sleep
   làm mất giấc ngủ
  • to break the telephone communications
   làm gián đoạn sự liên lạc bằng điện thoại
  • to break a records
   phá kỷ lục
 • xua tan, làm tan tác
  • to break the ranks
   phá bỏ hàng ngũ
  • to break the clouds
   xua tan những đám mây
  • to bulk
   bắt đầu giở hàng (trên tàu thuỷ)
 • phạm, phạm vi, xâm phạm
  • to break the law
   phạm luật
  • to break one's promise (word); to break faith with someone
   bội ước, không giữ lời hứa với ai
  • to the peace
   làm rối trật tự chung
 • truyền đạt, báo (tin)
  • to break one's mind to...
   truyền đạt ý kiến của mình cho...
  • to break news
   báo tin
 • làm suy sụp, làm nhụt (ý chí...), làm mất hết
  • to break someone's health
   làm ai mất sức, làm ai suy nhược
  • to break someone's courage
   làm ai mất hết can đảm
  • to break someone's will
   làm nhụt ý chí của ai
  • to break someone's heart
   làm ai đau lòng
  • to break bank
   ăn hết tiền của nhà cái
  • to break an officer
   (quân sự) tước quân hàm (lột lon) một sĩ quan
 • ngăn đỡ, làm yếu đi, làm nhẹ đi
  • to break a current
   ngăn dòng nước
  • to break [the force of] a blow
   đỡ một miếng đòn
  • to break a fall
   đỡ cho khỏi bị ngã
 • làm cho thuần thục; tập luyện
  • to break a hoser
   tập ngựa
 • đập tan; đàn áp, trấn áp
  • to break a rebellion
   đàn ạp một cuộc nổi loạn
 • sửa chữa
  • to break someone of a hanit
   sửa chữa cho ai một thói quen
 • mở, mở tung ra, cạy tung ra
  • to a letter open
   xé lá thư
  • to break a way
   mở đường
  • to break gaol
   vượt ngục
nội động từ
 • gãy, đứt, vỡ
  • the branch broke
   cành cây gãy
  • the abscerss breaks
   nhọt vỡ
 • chạy tán loạn, tan tác
  • enemy troops break
   quân địch bỏ chạy tán loạn
 • ló ra, hé ra, hiện ra
  • day broke
   trời bắt đầu hé sáng
 • thoát khỏi; sổ ra; ((thể dục,thể thao)) buông ra (quyền Anh)
  • to break from someone's bonds
   thoát khỏi sự ràng buộc của ai
  • to break free (loose)
   trốn (chạy) thoát; sổ ra, sổ lồng
 • suy nhược, yếu đi; suy sụp, sa sút, phá sản
  • his health is breaking
   sức khoẻ của anh ta sút đi
  • his heart breaks
   anh ta đau lòng đứt ruột
  • a merchant breaks
   một nhà buôn bị phá sản
 • thay đổi
  • the weather begins to break
   thời tiết bắt đầu thay đổi
 • vỡ tiếng, nức nở, nghẹn ngào (tiếng nói)
  • his voice breaks
   hắn ta vỡ tiếng; giọng nói của anh ta nghẹn ngào (vì xúc động)
 • đột nhiên làm; phá lên
  • to break into tears
   khóc oà lên
  • to break into a gallop
   đột nhiên chồm lên phi nước đại (ngựa)
 • cắt đứt quan hệ, tuyệt giao
  • to break with somebody
   cắt đứt quan hệ với ai
 • phá mà vào, phá mà ra, xông vào nhà; phá cửa vào nhà, bẻ khoá vào nhà
  • to break out of prison
   phá ngục mà ra; vượt ngục
  • to through obstacles
   vượt qua mọi trở ngại
  • to break through the enemy's line
   chọc thủng phòng tuyến của địch
IDIOMS
 • to break away
  • trốn thoát, thoát khỏi
  • bẻ gãy, rời ra
 • to break down
  • đập vỡ, đạp tan, đạp đổ, xô đổ; sụp đổ, đổ vỡ tan tành
   • to break down a wall
    đạp đổ bức tường
   • to break down the enemy's resistance
    đập tan sự kháng cự của quân địch
  • suy nhược, kiệt sức; làm sa sút, làm suy nhược (sức khoẻ, tinh thần...)
  • vỡ nợ, phá sản, thất cơ lỡ vận
  • bị pan, bị hỏng (xe cộ)
  • phân ra từng món (chi tiêu...); (hoá) phân nhỏ, phân tích
 • to break forth
  • vỡ ra, nổ ra; vọt ra, bắn ra, tuôn ra
 • to break in
  • xông vào, phá mà vào (nhà...)
  • ngắt (lời); chặn (lời); cắt ngang (câu chuyện)
  • can thiệp vào
  • tập luyện (ngựa...); cho vào khuôn phép, dạy dỗ (trẻ con...)
 • to break off
  • rời ra, lìa ra, long ra, bị gãy rời ra
  • ngừng sững lại, đột nhiên ngừng lại, thôi
  • cắt đứt quan hệ, tuyệt giao
   • to break off with someone
    cắt đứt quan hệ với ai, tuyệt giao với ai
 • to break out
  • bẻ ra, bẻ tung ra
  • nổ bùng, nổ ra
   • to war broke out
    chiến tranh bùng nổ
  • nổi mụn, sùi đỏ lên (mặt)
  • trốn thoát, thoát khỏi, vượt (ngục...)
  • kêu to, phá lên (cười...)
   • to break out laughing
    cười phá lên
  • (hàng hải) mở và bốc dỡ (kho hàng...)
  • kéo lên và mở tung ra (cờ)
 • to break up
  • chạy toán loạn, tan tác, tản ra; giải tán (hội nghị, đám đông, mây...)
  • chia lìa, chia ly, lìa nhau
  • nghỉ hè (trường học)
  • sụt lở; làm sụt lở (đường sá)
  • thay đổi (thời tiết)
  • suy yếu đi (người)
  • đập vụn, đập nát
 • to break bread with
  • ăn ở (nhà ai) được (ai) mời ăn
 • to break even
  • (xem) even
 • to break the ice
  • (xem) ice
 • to break a lance with someone
  • (xem) lance
 • to break the neck of
  • (xem) beck
 • to break Priscian's head
  • nói (viết) sai ngữ pháp
 • to break on the wheel
  • (xem) wheel
Related search result for "break"
Comments and discussion on the word "break"